Bölüm 1: Yemeğin Geleceği

Robert Koehler

Hayvansal gıda reklamlarının yasaklanmasının tek iyi yanı gece yarısında denk geldiği sucuk reklamlarının artık olmamasıydı. TV’de izleyecek bir şey bulamayınca VR gözlüğünü çıkarttı. Atıştırmalık almak için mutfağa gitti ama dolapta pek bir şey kalmamıştı. Bari çıkayım hem hava alırım hem de yiyecek içecek bir şeyler alırım diye düşündü ve dışarı…

İnsanlık olarak son 70 yıldır insanları nasıl daha bağımlı hale getirebiliriz diye çalışıyoruz. Tüketiciler sağladığımız ürünleri veya servisleri ne kadar çok tüketirlerse ve markamızdan vazgeçemezlerse o kadar iyi. Çünkü firmaların ayakta kalmasının tek yolunun kullanıcıların tüketme hacmine bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Buna tarihsel olarak bakarsak, önce tüketimi ve satın almayı arttıracak…

Muhammet Ramoğlu

Designer / Researcher. Writes about products, experiences and future speculations.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store